Šlechtitelská stanice

Šlechtitelská stanice vinařská

Je nejstarším šlechtitelským pracovištěm v České republice a jedním z nejstarších na světě, založeným v roce 1895.

Šlechtění vína

Kalamitní výskyt révokazu, který se do znojemské vinohradnické oblasti rozšířil z Dolních Rakous, způsoboval na keřích vinné révy katastrofální škody. Poprvé byl révokaz zjištěn v roce 1890 u obce Šatov a rychle se šířil po celé oblasti. Vzniklé škody přiměly vládu k rozhodným opatřením. Jedním z nich bylo zřízení "C. k. technické stanice pro potírání révokaza na Moravě" v roce 1895 ve Znojmě. Již samotný název nejlépe vystihuje její poslání. Zkoušené způsoby ochrany zaplavováním vinic, vstřikováním sirouhlíku do půdy v blízkosti kořenů révy se zdály málo účinné. Jediným řešením byla obnova všech vinohradů štěpovanými sazenicemi ušlechtilých odrůd evropské révy na podnožích americké révy, jejíž kořeny byly proti révokazu odolné. Přestože to byl úkol nesmírně náročný a nákladný, vláda se usnesla ho finančně podpořit. Začalo se se zakládáním matečných vinic k produkci podnoží a viruprostých vinic se sortimentem odrůd evropské révy k zajištění dostatečného množství oček pro révové školky.

Zásluhou stanice, jejíž název byl od roku 1905 změněn na "C. k. vinařský inspektorát ve Znojmě", byla dokončena ve dvacátých letech obnova všech vinic na Znojemsku výsadbami štěpovaných sazenic vinné révy. V roce 1910 se tedy začalo s generativním mezidruhovým křížením. Vznikla snaha i u nás vyšlechtit křížením evropské révy s révou americkou přímoplodé hybridy, které by spojovaly základ pro produkci jakostních hroznů a odolnosti proti révokazu a houbovým chorobám.

Byly nakříženy tisíce semenáčků, ale záměr se nezdařil a předpokládaných žádoucích výsledků dosaženo nebylo. V roce 1921 bylo započato v plodných vinicích se selekcí nejlepších keřů ušlechtilých odrůd révy vinné. Tím byly rozpracovány základy udržovacího šlechtění révy vinné v našich podmínkách. Smutným mezníkem v historii stanice byl zábor Znojma do Třetí Říše v roce 1938. Čeští zaměstnanci byli nuceni opustit stanici a ta přešla pod správu Výzkumného ústavu v Klosterneuburgu. Během války byly všechny klony z vinice ve Strachoticích i keře semenáčů - kříženců ve Znojmě odstraněny. Tím byla zničena více než dvacetiletá odborně šlechtitelská práce stanice.

Po skončení druhé světové války našli pracovníci inspektorátu budovu stanice, vinice a stratifikační skleník značně poškozeny leteckým náletem v závěru války. Vedle oprav zničených objektů a obnovení šlechtitelských prací, bylo nutno osvětově působit mezi novoosídlenci ve vinařské oblasti. Šlechtitelská stanice byla také po celou dobu bezplatnou poradnou pro pěstitele v otázkách pěstování vinné révy a sklepního hospodářství. Mimo tyto náročné úkoly bylo v roce 1950 obnoveno novošlechtění odrůd révy vinné.

Další téměř úplná obnova vinic v šedesátých letech pro zemědělskou velkovýrobu vyžadovala od stanice opět další zvýšené dodávky množitelského materiálu, zejména selektovaných oček. Výrazných výsledků dosáhla stanice v klonové selekci, zejména u kultivaru Veltlínské zelené. Na základě dosažených parametrů schválila Státní odrůdová komise zapsání klonů Veltlínské zelené, klon Zn. 1/49 a Veltlínské zelené, klon Zn. 10/45 do listiny povolených odrůd.

Šlechtitelská stanice s novým obchodním názvem AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. má i vlastní sklepní hospodářství, kde ověřuje výsledky šlechtitelské činnosti a produkuje v něm vysoce jakostní odrůdová vína, která byla mnohokrát oceněna na mezinárodních výstavách a soutěžích. Společnost AMPELOS, ŠSV ZNOJMO, s.r.o. je připravena v duchu více než stoleté tradice uspokojovat potřeby pěstitelů kvalitním množitelským materiálem, tak i nejnáročnější milovníky vín svými čistě odrůdovými víny téměř všech odrůd révy vinné pěstovaných v ČR.

Realizované projekty firmy od roku 2016

E-shop
Foto modrý hrozen
Hrozen Vrboska.JPG
Barevné hrozny z Genofondu.jpeg