O vinařství

O vinařství

Vína jsou vyráběná výhradně z hroznů révy vinné z vlastních selektovaných vinic, které se nacházejí v katastru největší vinařské obce, Znojemské vinařské podoblasti Vrbovec a Chvalovice v registrovaných viničních tratí Nad Sklepy a Dívčí hora.

Tyto viniční tratě se nacházejí v nadmořské výšce 220 - 225 metrů s hlinitou půdou na vápenité spraši štěrkopískové terasy Karpatské prohlubně. Ve vinicích je aplikován Goyotův řez na vysoké vedení s redukovanou násadou.

Společnost má vlastní sklepní hospodářství, kde ověřuje výsledky šlechtitelské činnosti a produkuje v něm vysoce jakostní odrůdová vína, která byla mnohokrát oceněna na mezinárodních výstavách a soutěžích. Vína zrají v hlubokém pískovcovém sklepě při teplotě 8 - 10 stupňů Celsia.

Proč Ampelos?

Ampelos - jinoch ze starořecké mytologie, s jehož jménem je spojen název vinného keře - ampelos. Odtud původ názvu Ampelografie, což je nauka o odrůdách révy vinné. Podle legendy byl Ampelos největším oblíbencem samotného Dionýsa v jeho družině rozpustile se bavících jinochů. Při jedné společné zábavě vylezl Ampelos na strom a při trhání hroznů visících z révových lián spadl a zabil se.

Druhá varianta legendy je, že Ampelos byl zabit bleskem. Která z legend je ta pravá, nevíme. Pravdou však je, že Dionýsos byl smrtí svého nejoblíbenějšího druha tak bezmezně nešťastný a naříkal tak silně, až se nad jeho neštěstím smilovali olympští bohové a umístili duši Ampelose na nebe mezi hvězdy. Nově vzniklá hvězda dostala název Vindemiatrix - Vinohradnice a je ji možno najít v souhvězdí Panny.

Olympští bohové, aby Dionýsovi zachovali Ampelose stále mladého a přítomného, proměnili ho ve vinný keř. Tím, že je každoročně keř révy zmlazován řezem, je stále mladý. V poémě "Dionisiaka" od starořeckého básníka Nonna jsou popisovány příhody Dionýsa a jeho družiny. V této poémě je taktéž zmínka o přeměně Ampelose ve vinný keř. V Itálii bylo nalezeno sousoší Dionýsa a Ampelose, kde se Ampelos proměňuje ve vinný keř. Sousoší je možno zhlédnout v britském muzeu v Londýně.

Foto modrý hrozen

Historie

Historie společnosti - AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku 5. srpna 1993 a úspěšně navázala na činnosti znojemského šlechtitelského a výzkumného vinařského pracoviště. Je nejstarším šlechtitelským pracovištěm v České republice a jedním z nejstarších na světě.

I v současné době pokračuje AMPELOS ve Vrbovci ve šlechtění. Zabývá se novošlechtěním odrůd révy vinné, které by byly rané a dávaly hrozny s vysokou cukernatostí. Na pozemcích AMPELOSU probíhá udržovací šlechtění 30 odrůd révy vinné. Nachází se zde i republikový genofond révy vinné.

Úzce spolupracujeme s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze a předními odborníky ve vinohradnictví a vinařství v zahraničí (VCR Rauschedo Itálie, Steimann Reben GmbH Německo). V roce 2003 byl také ukončen program testování původních moravských odrůd révy vinné. Vysadili jsme prostorový izolát pro ozdravené, viruprosté původní klony téměř všech odrůd révy vinné zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky.

Činnosti firmy

 • Produkce hroznů
 • Výroba odrůdových vín z vlastních selektovaných vinic
 • Komentované degustace odrůdových vín
 • Ubytování v klidném prostředí
 • Kontrolovaná integrovaná produkce hroznů a vína
 • Pronájem degustační místnosti do 30 osob
 • Genofond – sbírka odrůd révy vinné ČR
 • Novošlechtění moštových odrůd révy vinné
 • Udržovací šlechtění 30 odrůd révy vinné a 5 odrůd rév podnožových
 • Produkce oček, podnoží a sazenic révy vinné s kontrolovanou selekcí
 • Společnost AMPELOS, ŠSV ZNOJMO, s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu, který je možno charakterizovat následovně:
  • důsledná orientace na požadavky a očekávání zákazníka
  • znalost a dodržování zákonných požadavků
  • zavedený a certifikovaný systém kritických bodů HACCP
  • certifikace dle ISO 9001 od června 2015
  • certifikace dle ISO 22000 od června 2015
  • ovládnuté a trvale zlepšovaní firemní procesy